બીપીએલ mithakhali circle mithakhali navrangpura ahmedabad gujarat

બીપીએલ mithakhali circle mithakhali navrangpura ahmedabad gujarat : અમદાવાદ# સરકાર દ્વારા બીપીએલ કાર્ડ આપવા માટે આવક મર્યાદાનું જે ધોરણ નક્કી કરવામાં આવ્યુ છે, તેની સામે હાઈકોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી છે. હાઈકોર્ટમાં કેન્દ્ર સરકારે જવાબ નક્કી કરવા માટે સમયની માગ કરી છે.

બીપીએલ mithakhali circle mithakhali navrangpura ahmedabad gujarat

અમદાવાદ# સરકાર દ્વારા બીપીએલ કાર્ડ આપવા માટે આવક મર્યાદાનું જે ધોરણ નક્કી કરવામાં આવ્યુ છે, તેની સામે હાઈકોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી છે. હાઈકોર્ટમાં કેન્દ્ર સરકારે જવાબ નક્કી કરવા માટે સમયની માગ કરી છે.

Also Read: Royalty-Free Images Stock Website List in India #Royaltyfree #Royaltyfreeimages #stockimage #freeimagestocks

Also Know : Top 5 RAID Data Recovery Software in India  #Recovery, #RecoverySoftwer, #RecoverData, #datarecoverysoftwer, #RecoverySoftwerinIndia

આ કેસની વધુ સુનાવણી 28 જાન્યુઆરીએ હાથ ધરાશે. સુનાવણી દરમિયાન, હાઈકોર્ટમાં અરજદારની રજૂઆત હતી કે, વર્ષ 2004માં બીપીએલ કાર્ડ માટે આવક મર્યાદા રૂ. 501.14 નિર્ધારિત કરવામાં આવી છે. જો કે, વર્તમાન સમયમાં આ આવક વાસ્તવિકતાથી બહુ દૂર છે. હાલ તો, કચરો વીણનારની આવક પણ મહિને રૂ. એક હજાર હોય છે. ત્યારે બીપીએલ કાર્ડ માટેના આવક મર્યાદાના ધોરણને સુધારવામાં આવે.

Leave a Comment

Amazon is opening its first physical clothing store Sadio Mane Biography, Age, Father, Net Worth & Wiki Football Players Tata Neu super app launched: Check how to register, earn NeuCoins Dasvi movie review: Abhishek Bachchan is A+, दसवी मूवी रिव्यू २०२२ Moon Knight Episode 2 release date in india, review,Where To Watch
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.